Sekcja Psa Terapeutycznego powstała w celu popularyzowania właściwych stardardów pracy dogoterapeutycznej. Dogoterapia jest to  metoda wspomagająca właściwą terapię osób niepełnosprawnych prowadzona przez wykwalifikowany zespół - terapeuta (osoba z przygotowaniem pedagogiczym, tj. pedagog specjalny, rehabilitant, logopeda, nauczyciel posiadająca dodatkowy zawód kynoterapeuta-dogoterapeuta nr 323007) i pies terapeutyczny (specjalnie przygotowany i wyszkolony pies). Jak każde oddziaływanie terapeutyczne powinno  być oparta na diagnozie, opracowanym indywidualnie programie pracy i ewaluacji zajęć.

Sekcja utworzona została w listopadzie 2010 roku w celu współpracy tarnowskich dogoterapeutów, wspólnych spotkań szkoleniowych, otwartych dyskusji na temat terapii i wykorzystywania w niej zwierząt. Stąd nazwa - sekcja psa terapeutycznego, bo on jest na pierwszym planie.

Celem Sekcji Psa Terapeutycznego jest szerzenie kultury kynologicznej, pozytywnych metod wychowania i szkolenia psów oraz upowszechnianie dogoterapii jako korzystnego oddziaływania pedagogicznego, psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego poprzez wzajemną współpracę środowiska tarnowskich dogoterapeutów, wymianę doświadczeń,  wspólne szkolenia oraz przygotowanie tarnowskiego egzaminu nadającego Certyfikat Psa Terapeutycznego.

 

Pies od dawna pomaga w pracy terapeutycznej pedagogom specjalnym, psychologom, rehabilitantom, logopedom... Jaka jest jego rola? Być - zrównoważonym, chętnym do pracy (czyt. pozytywnie motywowanym), ale i zawsze opanowanym - i to wszystko dla człowieka. Pokutuje przekonanie, że pies terapeutyczny to doskonale zaprogramowana maszyna - do leczenia. Powinien być niezmienny - niezależnie od placówki, w której przebywa, od pogody, kwadry księżyca, zmiany przewodnika - zawsze ma być idealnym psem do leczenia... Nigdy nie może sobie pozwolić na zły nastrój i lenistwo. Bo tak naprawdę to nie pies - tylko pies terapeutyczny.
Pies pomagający w terapii to para - w dosłowym tego słowa znaczeniu - para: pies + terapeuta. Terapeuta musi "czytać psa" znać jego mocne i słabe strony i odpowiednio wykorzystywać w planowaniu działań terapeutycznych. Każdy pies jest inny, ma inny próg wydolności wysiłkowej, męczliwości psychicznej i fizycznej, inne upodobania do zabaw uwarunkowane rasowo, inny temperament... Tylko przyjaciele znają siebie aż tak dobrze, tylko para przyjaciół może wybaczyć sobie drobne niedoskonałości i znaleźć zamiennik. Wspólnie cieszyć się z sukcesów i opłakiwać porażki. By być dobrym przyjacielem psa, trzeba go znać, znać jako zwierzę, które kieruje się instynktami, wiedzieć, jak się uczy, jak regeneruje siły, jak wypoczywa. 
Terapeuta
musi posiadać wiedzę popartą kwalifikacjami zawodowymi (tytuł zawodowy dogoterapeuty/kynoterapeuty, wykształcenie kierunkowe w  pracy edukacyjno-terapeutycznej czy rehabilitacyjnej), która jest niezbędna do prowadzenia jakichkolwiek zajęć z ludźmi i psami. Bez tego można zrobić ogromną krzywdę podopiecznym... i swojemu psu.
© -2018 ztarninowego.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio