Dogoterapia, kynoterapia, czy terapia kontaktowa z udziałem psa Terminologia jest bardzo różna, prowadzone są spory co do właściwej.  Moim zdaniem nazewnictwo jest ważne, ale nie powinno być zbyt ważne. Ważne jest to, aby postrzegać ją jako metodę wspomagającą właściwą terapię, by była działaniem z zaplanowanym efektem końcowym, indywidualnie dla każdego dziecka.
Prowadzę zajęcia terapii z udziałem psa od 2005 roku. Pracuję z psami w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowie - z klasami integracyjnymi ale również w innych placówkach na terenie powiatu tarnowskiego.  W grupie edukacyjno - terapeutycznej dzieci uczą się różnych zachowań społecznych niezbędnych w codziennym życiu, wzajemnie edukują się w zakresie tolerancji i właściwego stosunku do mniej sprawnych kolegów. Ważnym elementem integrującym jest atmosfera pełnej akceptacji. Nadrzędnym celem programu jest przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cele szczegółowe to: poszerzenie zakresu oddziaływań terapeutycznych, a tym samym zwiększenie skuteczności i efektywności procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych w klasach integracyjnych; wypracowanie u uczniów gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez optymalny rozwój umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać podstawowym zadaniom i wymogom o charakterze społecznym; wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie, wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości dzięki uświadamianiu własnych uczuć i przeżywaniu emocji; tworzenie warunków sprzyjających kontrolowanej i spontanicznej aktywności ruchowej dziecka; dążenie do uczenia się poprzez przeżywanie i samorealizację, budzenie chęci kontaktu słownego; usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych. Początkowe spotkania mają charakter oswajający. Pokazując dzieciom na pierwszym spotkaniu jak pies wykonuje komendy, jaki jest posłuszny, dzieci nabierają do psa zaufania. W zależności od potrzeb indywidualnych dziecka są to albo zajęcia jedynie w obecności psa, albo swobodne zabawy z psem. Po tym wstępnym okresie dla każdego dziecka opracowywany zostaje "Arkusz dotyczący potrzeb specjalnych ucznia" w porozumieniu z pedagogiem, rehabilitantem i logopedą. Dzieci na zajęciach są grzeczne, zdyscyplinowane i bardzo chętnie wykonują polecenia. Obecność psa zwiększa atrakcyjność zajęć, odpręża i relaksuje, co stwarza optymalne warunki prowadzenia terapii. W dniu, w którym są planowane zajęcia z psem uczniowie są ogromnie zmotywowani do pracy. Organizuję również lekcje wychowawcze z udziałem psa we wszystkich klasach pod nazwą "Bezpieczne postawy wobec psów - pies przyjaciel", podczas których uczniowie poznają historię powstania psa domowego i w związku z tym ich naturalne zachowania i sposoby komunikacji, uczą się  odpowiednich kontaktów z nieznajomymi psami oraz przyjmowania prawidłowych postaw wobec agresywnych psów. Celem lekcji jest również budzenie zainteresowania właściwą opieką i pielęgnacją psa oraz oddaniem psów w pracy z człowiekiem.  Na prośbę przedszkoli i szkół przeprowadzam wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące szeroko pojetej kynologii

SEKCJA PSA TERAPEUTYCZNEGO

Jest to grupa tarnowskich zawodowych dogoterapeutów, powstała w celu popularyzowania właściwych standardów pracy dogoterapeutyczej. Spotykamy się raz w miesiącu, aby pogadać o naszych sukcesach i bolączkach w pracy terapeutycznej z psem, wyjeżdżamy na wspólne szkolenia.
Raz w roku organizujemy Egzamin Psa Terapeutycznego.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z udziałem psów:
ZAJĘCIA DOGOTERAPEUTYCZNE INDYWIDUALNE - czas trwania 45 min, program terapeutyczny tworzony indywidualnie do możliwości i predyspozycji dziecka.  Obecność psa zwiększa atrakcyjność zajęć, odpręża i relaksuje, co stwarza optymalne warunki prowadzenia terapii. Wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie, wzbudza wiarę we własne siły i możliwości dzięki uświadamianiu własnych uczuć i przeżywaniu emocji.
ZAJĘCIA DOGOTERAPEUTYCZNE GRUPOWE - czas trwania 45 min, grupa 2-3 dzieci w podobnym przedziale wiekowym lub na podobnym poziomie rozwoju,  program terapeutyczny tworzony indywidualnie dla każdego dziecka. Celem zajęć jest poszerzenie zakresu oddziaływań terapeutycznych, a tym samym zwiększenie skuteczności i efektywności procesu socjalizacji.
ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE GRUPOWE - czas trwania 45 min,  grupa 2-5 dzieci w podobnym przedziale wiekowym lub na podobnym poziomie rozwoju intelektualnego, program edukacyjny tworzony indywidualnie do poziomu rozwoju intelektualnego dzieci, którego celem jest dążenie do uczenia się poprzez przeżywanie i samorealizację, budzenie chęci kontaktu słownego oraz usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych.
IMPREZA OKOLICZNOŚCIOWA, SPOTKANIE Z PSEM - czas trwania 60 min, grupa 2-15 dzieci. Zaproszony na urodziny, imieniny czy inną okazję pies prezentuje pokaz sztuczek; w formie zabawy uczestnicy imprezy dowiadują się właściwego zachowania wobec psa i zasad bezpiecznego z nim kontaktu; pies uczestniczy w wielu zabawach ruchowych i umila imprezę.
ZAJĘCIA DOGOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STARSZYCH – czas trwania 45 min, grupa 2-3 osób. Zajęcia z psem w Domach Opieki Społecznej czy Warsztatach Terapii Zajęciowej to czas, kiedy pies pełni rolę przyjaciela. Ważnym celem jest rozwój aktywnej integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez wzbudzanie wiary we własne siły.
ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ "Człowiek i pies - niezwykła przyjaźń" - czas trwania 60 min. Głównym celem jest nauka bezpiecznych postaw wobec psów, wzbogacenie wiedzy rasach, psich zachowaniach i zwyczajach oraz roli psów pracujących z ludźmi i dla ludzi. Zajęcia wzbogacone pokazem umiejętności psa terapeutycznego oraz prezentacją multimedialną.

Koszt zajęć ustalany indywidualnie z placówką bądź osobą prywatną.

 

© -2018 ztarninowego.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio