Misją Gabinetu Terapii Behawioralnej jest wydobycie z każdego pacjenta "iskierki społecznej", poprzez  zastępowanie niepożądanych zachowań zachowaniami akceptowalnymi społecznie.

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu (ABA - Analiza Stosowana Behawioralna).

Dlaczego terapia behawioralna?

Jej główne cele to niedopuszczanie do trudnych zachowań,  wygaszanie niepożądanych zachowań oraz zastępowanie niepożądanych zachowań zachowaniami akceptowalnymi społecznie. Metoda terapii behawioralnej, inaczej stosowanej analizy zachowania jest poparta licznymi badaniami potwierdzającymi jej skuteczność, oferuje różne techniki, które pomagają w nabywaniu istotnych umiejętności takich jak: samodzielność w utrzymaniu higieny, ubieranie się, spożywanie posiłków, komunikowanie się, zabawa, umiejętności społeczne i poznawcze, poza tym oddziaływania behawioralne przynoszą efekty w redukowaniu zachowań agresywnych, autoagresywnych, destrukcyjnych i autostymulacji.
Podstawową zasadą prowadzenia terapii jest wzmacnianie zachowań akceptowalnych społecznie, należy wykryć co dziecku sprawia przyjemność, co lubi, a następnie nagradzać je tym przy zachowaniach, które chcemy nauczyć.

Wzmocnieniem może być dodanie czegoś - nagrody (wzmocnienie pozytywne – zabawa, przerwa, cukierek) lub usunięcie czegoś nieprzyjemnego (wzmocnienie negatywne - uniknięcie kary, np. nieatrakcyjnych zajęć)  - nagradzane zachowanie będzie pojawiać się częściej.

 

  • Zachowanie pożądane + wzmocnienie pozytywne (nagroda) = więcej zachowań

Wyniósł śmieci + pochwała opiekuna = chętnie zrobi to następnym razem.

Zachowanie pożądane + brak wzmocnienia (wygaszanie) = mniej zachowań pożądanych.

Wyniósł śmieci + nikt nie zauważył = chyba nie warto się starać bo nikt tego nie widzi.

Zachowanie pożądane + kara = mniej pożądanych zachowań

Wyniósł śmieci + komentarz ”jak się wyrzuca śmieci to się zabiera też butelki, jak zwykle nie pamiętałeś" = już więcej nie wyniosę.

 

  • Zachowanie niepożądane + nagroda - uwaga = więcej zachowań

Dziecko robi głupie miny + nauczyciel przerywa lekcje i zwraca mu uwagę = dziecko częściej robi głupie miny.

Zachowanie niepożądane + brak uwagi = mniej zachowań niepożądanych.

Dziecko robi głupie miny + nauczyciel kontynuuje lekcje i dba, aby klasa na niego patrzyła = uczeń nie zyskuje uwagi, stopniowo rzadziej robi głupie miny.

 

  • Zachowania niepożądane mające na celu osiągnięcie korzyści inne niż uwaga pożądanych

Zachowanie niepożądane + wzmocnienie negatywne (wycofanie kary)= więcej zachowań niepożądanych

Kamil uderzył Karola + dorosły pogroził mu palcem = dziecko uczy się, że jego zachowanie nie wiąże się z konsekwencjami, nagrodą jest pokonanie Karola.

Zachowanie niepożądane + kara = mniej zachowań niepożądanych.

Kamil uderzył Karola + kara = dziecko uczy się, że jego zachowanie wiąże się z konsekwencją poniesienia kary. Kara musi być większa niż nagroda.

W terapii behawioralnej stosuję system żetonowy jako system motywowania wykorzystujący żetony do wypełnienia przerwy między pożądanym zachowaniem a nagrodą za to zachowanie. Żetony są przyznawane natychmiast po poprawnym zachowaniu i później wymieniane na aktywności, przywileje i inne rzeczy stanowiące nagrodę dla danego ucznia. Wybór przedmiotu, przywileju i innych pozytywnych bodźców, stanowiących nagrodę za poprawne zachowanie – jest to szczególnie ważny krok, ale też i bardzo trudny. Wymaga bowiem dobrej znajomości ucznia, jego zamiłowań i przyzwyczajeń. 

Jestem mgr pedagogiki specjalnej (n-l dyplomowany), terapeutą behawioralnym i nauczycielem przyrody, od dwóch lat pracuję metodą terapii behawioralnej z uczniami z zaburzeniami w zachowaniu, w tym z autyzmem i afazją.

Dzieci i młodzież zarówno z niepełnosprawnością, jak i bez niepełnosprawności przez cały czas obserwują, jak dorośli reagują, gdy są sfrustrowani,
jak radzą sobie z trudnymi sytuacjami, uczą się tego od nas!

 

Przygotowanie programów pracy terapeutycznej - 150 zł

Indywidualne zajęcia terapii behawioralnej (45 min)- 60 zł

Indywidualne zajęcia terapii behawioralnej z udziałem psa (45 min) - 80 zł

raport NAC (National Autism Center)

© -2018 ztarninowego.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio