Misją Gabinetu Terapii dla Dzieci jest wydobycie z każdego pacjenta "iskierki społecznej", poprzez  zastępowanie niepożądanych zachowań zachowaniami akceptowalnymi społecznie.

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu (ABA - Analiza Stosowana Behawioralna).

Dlaczego terapia behawioralna?

Jej główne cele to niedopuszczanie do trudnych zachowań,  wygaszanie niepożądanych zachowań oraz zastępowanie niepożądanych zachowań zachowaniami akceptowalnymi społecznie. Metoda terapii behawioralnej, inaczej stosowanej analizy zachowania jest poparta licznymi badaniami potwierdzającymi jej skuteczność, oferuje różne techniki, które pomagają w nabywaniu istotnych umiejętności takich jak: samodzielność w utrzymaniu higieny, ubieranie się, spożywanie posiłków, komunikowanie się, zabawa, umiejętności społeczne i poznawcze, poza tym oddziaływania behawioralne przynoszą efekty w redukowaniu zachowań agresywnych, autoagresywnych, destrukcyjnych i autostymulacji.
Podstawową zasadą prowadzenia terapii jest wzmacnianie zachowań akceptowalnych społecznie, należy wykryć co dziecku sprawia przyjemność, co lubi, a następnie nagradzać je tym przy zachowaniach, które chcemy nauczyć.

Wzmocnieniem może być dodanie czegoś - nagrody (wzmocnienie pozytywne – zabawa, przerwa, cukierek) lub usunięcie czegoś nieprzyjemnego (wzmocnienie negatywne - uniknięcie kary, np. nieatrakcyjnych zajęć)  - nagradzane zachowanie będzie pojawiać się częściej.

 

W terapii behawioralnej stosuję system żetonowy/punktowy jako system motywowania wykorzystujący żetony do wypełnienia przerwy między pożądanym zachowaniem a nagrodą za to zachowanie. Żetony są przyznawane natychmiast po poprawnym zachowaniu i później wymieniane na aktywności, przywileje i inne rzeczy stanowiące nagrodę dla danego ucznia. Wybór przedmiotu, przywileju i innych pozytywnych bodźców, stanowiących nagrodę za poprawne zachowanie – jest to szczególnie ważny krok, ale też i bardzo trudny. Wymaga bowiem dobrej znajomości ucznia, jego zamiłowań i przyzwyczajeń. 

Jestem mgr pedagogiki specjalnej (n-l dyplomowany), terapeutą behawioralnym i nauczycielem przyrody, od czterech lat pracuję metodą terapii behawioralnej z uczniami z zaburzeniami w zachowaniu, w tym z autyzmem i afazją.

Dzieci i młodzież zarówno z niepełnosprawnością, jak i bez niepełnosprawności przez cały czas obserwują, jak dorośli reagują, gdy są sfrustrowani,
jak radzą sobie z trudnymi sytuacjami, uczą się tego od nas!

 

Przygotowanie programów pracy terapeutycznej - 150 zł

Indywidualne zajęcia terapii behawioralnej (45 min)- 60 zł

Indywidualne zajęcia terapii behawioralnej z udziałem psa (45 min) - 80 zł

raport NAC (National Autism Center)

© -2018 ztarninowego.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio